09/12/2023

9 de desembre de 2023.- L'Ajuntament de Castelló, a través del Patronat Municipal de Festes obri el termini per a presentar les candidatures a Pregoner i Pregoner Infantil per a les festes de la Magdalena 2024. Aquest termini quedarà obert el dia 12 de desembre a les 8:00h i es tancarà el pròxim 22 de desembre en les 14:00h.

Les persones interessades poden entregar la seua proposta a través d'una instància ordinària dirigida al Patronat de Festes de Castelló, acompanyada de la fotocòpia del DNI o empadronament, una fotografia i un breu currículum en el qual figuraran les dades de l'interessat (nom, cognoms, adreça, data de naixement, correu electrònic i telèfon, en cas dels menors serà necessari especificar telèfon i nom de la persona de contacte) i un breu resum de la seua pertinença o participació en col·lectius i activitats festives, culturals, esportives o cíviques.

Les propostes es podran presentar al Patronat de Festes tant física com digitalment a través de l'adreça de correu electrònic: patronatdefestes@castello.es

Els requisits per a poder presentar candidatura a Pregoner seran: ser major d'edat i constar en el DNI com a veí de Castelló de la Plana. Els requisits per a poder presentar candidatura a Pregoner Infantil seran: tindre una edat compresa entre 10 i 14 anys; constar en el DNI o empadronament com a veí de Castelló de la Plana i haver ocupat el càrrec de President Infantil de Gaiata.

Conclòs el termini de presentació de candidatures es duran a terme les proves de selecció, tant per a Pregoner com per a Pregoner Infantil, a càrrec d'un grup format per antics pregoners de la ciutat. La data i lloc de les mateixes seran traslladades als candidats. Una vegada realitzades les proves i entregades les conclusions a l'alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco, serà aquesta la que procedirà a l'elecció de les persones que donaran lectura als versos del Pregó i del Pregó infantil en les pròximes festes fundacionals segons l'article 78 dels Estatuts del Patronat de Festes de Castelló.