24/09/2023

La Direcció Territorial d'Educació ha autoritzat, com és habitual, declarar festius a la ciutat de Castelló els dies de la setmana de la Magdalena, això és 5, 6, 7 i 8 de març, complint així amb la norma establida de proposar fins a un màxim de 3 dies festius i una petició extraordinària.

La petició es va elevar després de consensuar-la entre els membres del Consell Escolar Municipal en el qual estan representats els equips directius tant d'educació infantil i primària, com de secundària; la regidora d'Educació, María España, la inspecció educativa, una representació d'associacions de mares i pares, a més de sindicats vinculats a l'ensenyament. Després de la sessió celebrada el mes de juliol es va recordar d'aquesta manera, per unanimitat, la proposta de calendari escolar a la ciutat de Castelló.

El 8 de març que completa la setmana de Magdalena serà festiu canviant-ho pel 8 d'abril, Dia de Sant Vicent, que passa a ser lectiu. A més, el Dijous Sant, dia en què s'inicien les vacances de Pasqua, continuarà sent festiu, al no canviar-se pel 7 de desembre