01/12/2023

La Junta de Govern Local ha aprovat l'inici de l'expedient per a modificar els Estatuts reguladors del Patronat Municipal de Festes que es farà efectiva al llarg del primer semestre de 2024. El portaveu del govern, Vicent sals, assenyala que “el compromís d'aquest govern municipal és dotar de major autonomia al món de la festa, tornant a fer que l'Assemblea siga qui trie a la Junta de Festes”. Per aquest motiu, el Consell Rector del Patronat Municipal de Festes podrà iniciar les actuacions administratives que resulten precises per a modificar els Estatuts de l'organisme autònom.

En matèria de festes també s'han aprovat les Bases Reguladores per a traure a concurs la instal·lació i explotació de les cadires dels recorreguts de les desfilades de les festes de la Magdalena 2024. S'inclou la Cavalcada del Pregó, el 2 de març; la Desfilada de Gaiatas, el 3 de març; la Cavalcada del Pregó Infantil, el 4 de març i la Desfilada Internacional d'Animació, el 8 de març. Per a l'acte del Pregó, els usuaris abonaran 5 euros i per als altres tres actes, pagaran 4 euros.

En matèria d'Urbanisme, s'ha aprovat la constitució de l'Ajuntament de Castelló com a gestor del Pla de Rehabilitació de Barris que millorarà l'accessibilitat i eficiència energètica de 5 grups residencials de Castelló. “Es tracta d'un projecte de gran envergadura amb el qual l'Ajuntament invertirà 17 milions en els barris de Castelló per a millorar les seues condicions d'habitabilitat. Un projecte que ha passat i continua passant per un procés de participació ciutadana amb múltiples reunions que ha dut a terme l'alcaldessa amb veïns d'aquests barris beneficiaris perquè volem que estiguen informats en tot moment per a avançar de la seua mà amb aquestes millores”, ha assenyalat Sales.

En un altre ordre de coses, la sessió ha donat llum verda a l'aprovació de la contractació del Servei de neteja i manteniment de séquies i transport de residus amb un pressupost màxim de 313.073, 34 euros més 65.745,40 en concepte d'IVA. En aquest sentit, Sales afirma que “estem molt satisfets d'haver tret amb antelació aquest contracte perquè els agricultors puguen fer el seu treball amb optimització dels recursos hídrics, a més és una demanda de la Marjalería i de les pròpies urbanitzacions de muntanya que estem atenent”. També s'ha aprovat el contracte del servei de manteniment de les zones d'esplai caní per 143.385 euros més 30.110,85 d'IVA.

D'altra banda, la Junta de Govern local ha aprovat l'adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió i execució de les ‘Escoletes de vacances’ organitzades per l'Ajuntament de Castelló amb un pressupost per al curs escolar 2023-2024 de 77.844,15 euros més 7.076,74 en concepte d'IVA. Els escoletes contemplen el servei de guarda, custòdia i dinamització de menors.

En matèria d'educació també ha passat per Junta de govern l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de manteniment de col·legis públics i d'edificis i dependències municipals amb un pressupost que ascendeix a 4.500.000 euros més 945.000 en concepte d'IVA per als tres anys de duració.

“En el cas del manteniment de col·legis aquest contracte s'incrementa un 60% respecte al de l'any anterior. El pressupost màxim anual del nou contracte serà de 750.000 euros i 157.000 més en concepte d'IVA, per a atendre a totes les necessitats,millores i condicions de les aules i dels patis. I a més, s'augmenta la plantilla de zeladors de centre escolar amb 2 més, una mesura fonamental per al benestar i la seguretat dels estudiants”, ha recordat Sales.

​​​​​​​