10/10/2023

El regidor de Recursos Humans, Juan Carlos Redondo, ha anunciat hui un important pas avant de la carrera professional. “Ens posem en marxa perquè els empleats municipals puguen cobrar la carrera del 2023 abans de finalitzar l'any”, ha assenyalat. Sobre aquest tema, ha indicat que aquest mateix matí s'han constituït les comissions tècniques de Garanties i de Coordinació i Desenvolupament de la Carrera Horitzontal. Precisament en el marc d'aquesta última “ja hem iniciat els treballs per a fixar els criteris que hauran de complir els qui puguen cobrar-la aquest any 2023, perquè és una prioritat d'aquest equip de govern agilitzar-la al màxim”.

Els dos organismes configurats hui estan formats pel propi edil, tres representants del departament de RH --Cap, tècnic mitjà i administratiu--, el director de modernització, així com un representant de cadascun dels sindicats amb represantivitat –UGT, CCOO i CSIF--. “D'aquesta manera, els criteris s'estableixen amb total rigor”, remarca Redondo. I recorda la importància de “treballar de la mà dels empleats municipals perquè tinguen tots els seus drets garantits”.

Referent a això, en la Comissió de Garanties s'han posat damunt de la taula les reclamacions dels treballadors als quals per als anys 2021 i 2022 se'ls va denegar aquest reconeixement per algun dels motius recollits en el reglament. “Bé no complien amb l'antiguitat exigida, la formació o la jornada laboral”, ha explicat. I ha recordat que “es tracta de reclamacions que ja fa temps que hagueren hagut de tindre resposta”.

“Els empleats municipals han de tindre la seguretat que percebran tot el que els correspon dins del termini i en la forma escaient perquè el seu benestar suposa una optimització de la gestió municipal, la qual cosa impacta de manera positiva sobre el servei que rep la ciutadania”, ha ressaltat Redondo.