Urbanisme

Obres i informació urbanística, Llicències d'activitats i informació ambiental.

Cita prèvia per a:

 • Infraccions Urbanístiques.
 • Registre de Rases.
 • Obres Majors - Obres Menors.
 • Declaració Responsable d'Obra.
 • Ordres d'Execució.
 • Segregacions / Parcel·lacions.
 • Activitats - Comerços - Espectacles - Ambientals.
 • Informació Urbanística.
 • Informació Activitats.
 • Llicència de 1ª Ocupació.
 • Dec. Responsable 2ª Ocupació.
 • Compatibilitat Urbanística.
 • Devolució d'Aval.
 • Compatibilitat d'Habitatge Turístic.
 • Canvi de Titularitat / Arrendament.
 • Modificació no substancial d'activitat.
 • Reclamacions d'Activitats i Sorolls.
Informació urbanística de la zona del Grau i Marjal:
 • S'atendrà en la Tinença del Grau.
Tramitació de taules i cadires en terrasses de locals i la tramitació de guals:
 • Són gestionats pel Negociat de Via Pública (no en Urbanisme i Activitats).
 • Per a poder posar-se en contacte amb ells han de dirigir-se al següent correu electrònic: viapublica@castello.es
Consultes sobre expedients, de rases i neteja de solars:

Oficines d'Atenció:

Quatre Cantons - Carrer Enmig, 82.
Tinença d'Alcaldia Grau - Passeig Buenavista, 28.


 

Cita Prèvia Quatre Cantons   Cita Prèvia Grau