Com puc sol·licitar informació?

Les sol·licituds d'informació han de realitzar-se a través de la seu electrònica, accedint al tràmit associat.