Impostos i taxes

IBI, Plusvàlua (IIVTNU), Vehicles (IVTM), Fems, i Taxes de via pública o taxes de guals.

Cita prèvia per a:

És necessari sol·licitar cita prèvia per a:
 • IBI: Consultes relatives a devolucions d'ingressos, bonificacions i exempcions, divisions de deute, i recursos contra quotes IBI.
 • Plusvàlua (IIVTNU): Consultes relatives a devolucions d'ingressos, bonificacions i exempcions, no subjeccions a l'impost, comunicacions de transmissió d'immobles.
 • Vehicles (IVTM): Consultes de devolucions d'ingressos, de devolució de part proporcional de quota, bonificacions i exempcions, recursos contra la quota.
 • ICIO.
 • Fems: Qüestions relacionades amb la taxa de fems.
 • Taxes de via pública o taxes de guals. Qüestions relacionades amb aquestes taxes. En cap cas pot utilitzar-se ni s'atendran altres qüestions com ara impostos, fiances, empadronament, fraccionaments, registre en general, etc.
És necessari tramitar en l'Oficina de recaptació:
 • IBI: Gestió de cobrament, d'ajornaments de deutes , fracionamientos, recurs de constrenyiment, còpia de rebuts d'IBI i suspensions de quotes.
 • Plusvàlua (IIVTNU): fraccionaments del deute, ajornaments, recursos de constrenyiment i suspensions.
 • Vehicles (IVTM): fraccionaments, ajornaments, recursos de constrenyiment, còpia de rebuts de IVTM i supensiones.
 • Fems: fraccionaments, duplicats de rebuts, domiciliacions.
 • Altres taxes, preus públics i canones concessionals. fraccionaments, duplicats de rebuts, domiciliacions.
Les autoliquidacions hauran de generar-se en l'apartat d'autoliquidacions de la web municipal. En qualsevol altre supòsit, hauran de sol·licitar cita prèvia en la classe de tribut que corresponga.
No hi ha cita prèvia presencial en IAE
Així mateix, s'atendrà telefònicament els dijous de 10.00 a 12.00 en relació amb:

Oficines d'Atenció:

Ajuntament de Castelló - Pl. Major, 1 - 964 226 010.


 

Cita Prèvia Centre
(grup 1 de tràmits)