Indemnitzacions percebudes, si escau, en ocasió de l'abandó del càrrec