Modificacions de contracte, decisions de desistiment i renúncia dels contractes