Perfil i trajectòria professional dels responsables dels diferents òrgans