La relació dels convenis subscrits, amb esment de les parts signatàries, el seu objecte, termini de durada, modificacions realitzades, obligats a la realització de les prestacions i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes

Conveni de Col·laboració subscrit amb Turisme Comunitat Valenciana per a la realització d'accions per a potenciar la promoció turística de la ciutat durant l'any 2023.

Relació de Convenis subscrits des del 01/01/2022 fins al 31/12/2022.

Relació de Convenis Subscrits en matèria d'Habitatge des del 01/01/2022 al 31/07/2022.

Conveni de col·laboració entre la Generalitar Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament de Castelló de la Plana per a la realització de les obres concernents a la línia “Actuacions Urbanes”, anualitat 2021, subscrit el 5 de juliol de 2021, que comprén la realització de les obres i inversions corresponents a la rehabilitació de l'edifici dels Serveis Agraris Municipals.

Contracte programa subscrit entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Ajuntament de Castelló de la Plana, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021-2024.

Relació de Convenis subscrits des del 01/01/2021 fins al 31/01/2021.

Conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i Ajuntament de Castelló en 2021.

Adhesió de l'Ajuntament de Castelló de la Plana a l'Agència Valenciana del Territori.

Relació de Convenis Subscrits des de 01/01/2020 fins a 30/06/2020.

Relació de Convenis Subscrits des de 01/07/2019 fins a 31/12/2019.

Relació de Convenis Subscrits des de 01/01/2019 fins a 30/06/2019.

​​​​​​​​​​​​​​Relació de Convenis Subscrits des de 01/07/2018 fins a 31/12/2018.

Relació de Convenis Subscrits des de 01/01/2018 fins a 30/06/2018.

Relació de Convenis Subscrits des de 31/06/2017 fins a 31/12/2017.

Relació de Convenis Subscrits des de 16/12/2016 fins a 30/06/2017.

Relació de Convenis Subscrits des de 01/07/2016 fins a 15/12/2016.

Relació de Convenis Subscrits des de 03/12/2015 fins a 30/06/2016.

Relació de Convenis Subscrits des de 01/01/2015 fins a 02/12/2015.

Relació de Convenis Subscrits en 2014.