Les retribucions percebudes anualment pels alts càrrecs i màxims responsables de les entitats