escudo de ayuntamiento de castellón ayuntamiento de castellón solicitud de tasas por derechos de examen
 SELECCIONE LA PROVA SELECTIVA QUE PROCEDISCA


  PROVES SELECTIVES EN VIGOR:

solicitud de tasas por derechos de examenDIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/A EN INFORMÀTICA. Provisió en propietat per concurs oposició, promoció int
DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/A EN INFORMÀTICA. Provisió en propietat per concurs oposició, promoció interna.
Número de convocatòria: 2/2020.
Subgrup: A2.
Categoria: Diplomat/ada universitari/a en informàtica.
Número de places: 1.
Oferta d'ocupació pública: 2018.
Sistema selectiu: Concurs-oposició, per promoció interna.
Publicació de les Bases:
- B.O.P.: número 4, de 9 de gener de 2020.
- D.O.G.V.: Número 8734, de 6 de febrer de 2020 (en extracte).
Publicació de la Convocatòria en el B.O.E.: Núm. 51, de 28 de febrer de 2020.
Termini de presentació d'instàncies: Des del 29 de febrer fins al 31 de març.
Import a pagar: 18 euros.
  

solicitud de tasas por derechos de examenTÉCNIC/A MITJÀ/ANA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Provisió en propietat Concurs-Oposició, torn lliure
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Provisió en propietat mitjançant Concurs-Oposició, per torn lliure.
Número de convocatòria: 3/2020.
Subgrup: A2.
Categoria: Tècnic/a mitjà/ana de Normalització Lingüística.
Número de Places: 1.
Oferta d'Ocupació Pública: 2016.
Sistema selectiu: Concurs-Oposició, torn lliure.
Publicació de les Bases:
   B.O.P.: Número 7, de 16 de gener de 2020.
   D.O.G.V.: Número 8736, de 10 de febrer de 2020 (en extracte).
Publicació de la Convocatòria en el B.O.E.: Núm. 51, de 28 de febrer de 2020.
Termini de presentació d'instàncies: Des del 29 de febrer fins al 31 de març.
Import a pagar: 18 euros.
  
Ajuntament de Castelló - Plaça Mayor, 1. 12001 Castelló
Telèfon: 964 35 51 00 - email: info@castello.es