escudo de ayuntamiento de castellón ayuntamiento de castellón solicitud de tasas por derechos de examen
 SELECCIONE LA PRUEBA SELECTIVA QUE PROCEDA


  PRUEBAS SELECTIVAS EN VIGOR:

solicitud de tasas por derechos de examenCONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO DE TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ I FONS EUROPEUS
TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ I FONS EUROPEUS. Borsa de Treball.
Número de convocatòria: 7/2018.
Subgrup: A2.
Categoria: Tècnic/a de comunicació i fons europeus.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (mitjançant concurs-oposició).
Publicació Bases: Web municipal, Tauló Anuncis Ajuntament i Tauló RRHH.
Publicació convocatòria B.O.P.: número 27, de 3 de març de 2018.
Termini presentació instàncies: Del 6 de març al 5 d'abril de 2018.
Import a pagar: 25 euros.
  

solicitud de tasas por derechos de examenDIRECTOR/A DE LA BANDA DE MÚSICA. Provisió en propietat per torn lilure, mitjançant Concurs-Oposició
DIRECTOR/A DE LA BANDA DE MÚSICA. Provisió en propietat per torn lilure, mitjançant Concurs-Oposició.
Número de convocatòria: 5/2018.
Subgrup: A1.
Categoria: Director/a de la Banda de Música.
Número de Places: 1.
Oferta d'Ocupació Pública: 2017.
Sistema selectiu: Concurs oposició, per torn lliure.
Publicació de les Bases en el B.O.P.: Número 20, de 15 de febrer de 2018.
Publicació d'extracte de les Bases en el D.O.G.V.: Número 8246, de 2 de març de 2018.
Publicació de la convocatòria en el B.O.E.: Número 65, de 15 de març de 2018.
Termini de presentació d'instàncies: Del 16 de març al 17 d'abril, ambdós inclosos.
Import a pagar: 35.00 euros.
  
Ayuntamiento de Castellón - Plaza Mayor, 1. 12001 Castellón
Teléfono: 964 35 51 00 - email: info@castello.es