escudo de ayuntamiento de castellón ayuntamiento de castellón solicitud de tasas por derechos de examen
 SELECCIONE LA PRUEBA SELECTIVA QUE PROCEDA


  PRUEBAS SELECTIVAS EN VIGOR:

solicitud de tasas por derechos de examenTÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS. Borsa de Treball Temporal
TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS. Borsa de Treball Temporal.
Número de convocatòria: 17/2019.
Subgrup: A2.
Categoria: Tècnic/a de Recursos Humans.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposició).
Publicació de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província: Número 128, de 12 d'octubre de 2019.
Termini de presentació d'instàncies: Des del 14 d'octubre a l'11 de novembre de 2019, ambdós inclusivament.
Import a pagar: 15 euros.
  
Ayuntamiento de Castellón - Plaza Mayor, 1. 12001 Castellón
Teléfono: 964 35 51 00 - email: info@castello.es