165 En Marcha
 
 
84 Mandato
 
 

Estado Actual por Categorías

 
1.BENESTARSOCIAL2.COMERÇ,MERCATS,CONSUM3.CONTRACTACIÓIPATRIMONI4.CULTURA5.EDUCACIÓ6.ESPORTS7.FESTES8.FOMENTDEL’OCUPACIÓ9.GENT GRAN10.HABITATGE11.HISENDA12.IGUALTAT13.IMMIGRACIÓ14.INFRAESTRUCTURESISERVEISURBANS15.INNOVACIÓ16.JOVENTUT17.MEDI AMBIENT,SOSTENIBILITAT,[...]18.MOBILITAT19.NORMALITZACIÓLINGÜÍSTICA20.PARTICIPACIÓCIUTADANA21.RECURSOSHUMANS22.RELACIONSINSTITUCIONALS23.SALUTPÚBLICA24.SEGURETATPÚBLICA25.TRANSPARÈNCIA26.TURISME27.COL·LABORACIÓUNIVERSITATJAUME I28.URBANISME29.COMISSIÓDESEGUIMENTDEL PACTE[...]

© Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Desarrollado por personal del Ayuntamiento de Castelló de la Plana utilizando Software Libre.

Código fuente disponible a través del Centro de Transferencia de Tecnología y de Github.