Acord de retribucions i dedicació dels i les membres de la corporació 2023-2027