Dinamització Comunitària

El Negociat de Dinamització Comunitària desenvolupa activitats d'intervenció comunitària en barris perifèrics d'aquesta ciutat, amb atenció especial a col·lectius amb dificultats o en situacions de vulnerabilitat, risc o exclusió social.

Intervenció comunitària:

Una de les tasques principals d'aquest negociat és la de dinamitzar i coordinar taules de treball compostes per entitats socials, educatives, formatives i sanitàries, amb l'objectiu de treballar de manera conjunta per a realitzar projectes interdisciplinaris i compartir objectius i sinergies amb una metodologia d'intervenció comuna.

L'objectiu d'aquests projectes és el d'oferir els instruments que una persona o comunitat requereix per al seu enfortiment personal i col·lectiu. Així mateix, s'impulsen actuacions preventives i d'inclusió des de la perspectiva territorial per a afrontar les necessitats, problemàtiques i reptes socials, que reforcen els hàbits de convivència social i faciliten la cohesió i les relacions socials, comunitàries i familiars.

El treball comunitari es du a terme des dels anys 90 en la zona oest, grup Sant Llorenç, i des de 2005 en la zona sud amb les associacions veïnals. Amb la nova Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana i amb el programa de Barris Inclusius de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, és quan s'amplien les accions en les dos zones d'actuació: oest plaça Urban i sud associacions.

Arran de la situació d'aïllament social, les restriccions de mobilitat a causa de la pandèmia que es van patir i davant de la necessitat de connectar la població d'aquestes dos zones de grups perifèrics amb l'Administració, es va crear un nou projecte, el Punt d'Inclusió Digital. Aquest servei segueix en funcionament a causa de la gran demanda existent.

Per a consultar les activitats comunitàries, podeu visitar aquests blogs:

Contacte:

 • Oficina del Negociat de Dinamització Comunitària, zona oest
  • C/ Tinença de Benifassà, 1
  • Grup Sant Llorenç (Castelló)
  • Telèfon: 964 247 192 - 650 733 302
  • Adreça electrònica: comunitaria@castello.es
 • Oficina del Negociat de Dinamització Comunitària, zona sud
  • Camí La Ratlla, s/n (Castelló)
  • Al costat del CEIP Guitarrista Tàrrega
  • Telèfon: 686 316 714
  • Adreça electrònica: comunitaria@castello.es