Ermita del Salvador

Coneguda popularment com "Les Casotes", es troba en la partida de Benadresa, en les proximitats de la Rambla de la Viuda, formada per la unió de la Rambla Carbonera amb el Riu Monlleó.

En 1781, En Salvador Catalá "El Mercader" va aconseguir l'autorització del Rei Carles III per a aprofitar les aigües sobrants del "Molí d'Ensaloni" per a regar les seues terres, construint un molí i una masia: "Les Casotes".

Tant la masia principal com l'ermita, dedicada al seu titular El Salvador, són de 1782. És una ermita de tipologia tardo-barroca, d'una sola nau, amb arcs de mig punt rebaixats i recolzats sobre pilars. Ha sigut recentment restaurada i en la actualitat no té culte.