Gaiates, Ens Vinculats, Gestora de Gaiates i Federació de Colles , exercici 2022.

Annexos justificació de les Subvencions nominatives per a l'any 2022 de Gaiates, Ens Vinculats, Gestora de Gaiates i Federació de Colles .