Gaiates, Ens Vinculats, Gestora de Gaiates i Federació de Colles , exercici 2021

Annexos justificació de les Subvencions nominatives per a l'any 2021 de Gaiates, Ens Vinculats, Gestora de Gaiates, Federació de Colles i Associació Festes de Carrer de Castelló