Governança

Tenint en compte la capacitat de canvi social, econòmic i mediambiental del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de Castelló, s'ha considerat oportú definir una estratègia de governança que assegure la participació de la ciutadania i dels principals agents socials, econòmics i polítics del municipi en els projectes desenvolupats en el marc del Pla. D'aquesta manera, es pretén impulsar la participació i la col·laboració de la ciutadania en el disseny i execució de les polítiques públiques com un eix fonamental en la nova governança.

Castelló aposta per continuar avançant cap a una progressiva institucionalització de la participació ciutadana que faça del bon govern la base per a la gestió dels fons europeus, per això entén la participació ciutadana com l'eina idònia per a implicar els castellonencs en la creació d'un nou model de ciutat definit de manera col·laborativa.

L' "Estratègia de Participació i Governança del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Ajuntament de Castelló de la Plana" posa el focus en les persones, reforçant el sentit de pertinença i el compromís comunitari. Un document que resumeix el procediment a seguir per a fomentar la participació oberta i així, fer que la ciutadania no siga només beneficiària de les diferents actuacions, sinó part executora i dissenyadora de les mateixes a través d'iniciatives de co-creació on definir conjuntament solucions comunitàries als principals reptes socials, mediambientals, tecnològics, de cohesió i d'igualtat d'oportunitats a la ciutat.

Aquesta estratègia advoca per fomentar la cultura participativa i la posada en marxa de mecanismes que ajuden a escoltar les iniciatives ciutadanes en el procés de transformació de Castelló. En definitiva, un full de ruta que permeta definir als agents clau, especificar els procediments elementals, identificar als responsables i detallar els recursos necessaris per a instaurar aquest nou model de governança en la gestió dels fons fons Next Generation.

Descàrrega l'Estratègia de Participació i Governança del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Ajuntament de Castelló.