Massa Salarial Personal Laboral

 1. Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2021, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
  1. Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 13, de 29 de gener de 2022.
 2. Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2020, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
  1. Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 4, de 9 de gener de 2021.
 3. Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2019, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
  1. Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 63, de 14 de maig de 2019.
 4. Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2018, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
  1. Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 48, de 21 d'abril de 2018.
 5. Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2017, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
  1. Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 42, de 8 d'abril de 2017.
 6. Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2016, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
  1. Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 21, de 18 de febrer de 2016.
 7. Anunci relatiu a la Massa Salarial del Personal Laboral per a l'exercici 2015, en compliment del que es disposa en l'article 103.bis.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
  1. Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló, número 27, de 3 de març de 2015.