Notes de Premsa

Notícies més destacades, publicades en la premsa local, sobre activitats realitzades en l'Agència de Desenvolupament Local.