Objecte de les subvencions

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes que es desenvolupen a la ciutat Castelló de la Plana, des de l’1 de setembre de 2021 fins al 31 d’agost de 2022, per part de les associacions que tinguen la consideració de beneficiàries, de conformitat amb el que estableixen aquestes bases, i que desenvolupen projectes en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i/o d'educació i prevenció de la violència de gènere, amb alguna de les finalitats següents:

  1. Sensibilitzar sobre la desigual educació formal i informal que reben dones i homes, així com les causes i conseqüències per al desenvolupament humà del sistema sexe-gènere normatiu i les maneres d'arribar al seu qüestionament, revisió i desconstrucció.
  2. Impulsar directament l'empoderament i l'autoestima de dones amb un perfil predeterminat, mitjançant tècniques especialitzades i desenvolupades per professionals capacitats/ades.
  3.  Impulsar directament la participació social de dones que, a causa de condicions personals, socioculturals i educatives, estan exposades a una múltiple invisibilitat i discriminació en la societat, particularment si es troben en entorns socialment desfavorits.
  4.  Potenciar unes relacions de parella igualitàries, justes i equilibrades, mitjançant projectes dirigits a l'anàlisi, reflexió i creació de debats de la ciutadania sobre el concepte d'amor i les relacions significatives.
  5. Formar en la construcció de les identitats que incidisquen en noves masculinitats, empoderant models masculins positius i recercant identitats masculines més enllà dels paràmetres de sistema sexe-gènere de la societat patriarcal.
  6. Sensibilitzar de manera especialitzada per a la prevenció de la violència sobre les dones en població general adulta i fer projectes d'educació especialitzada en matèria de violència de gènere dirigits a població jove que incidisquen en masculinitat patriarcal com a desencadenant de les violències, impartits per professionals formats en la matèria.

Els projectes subvencionats podran desenvolupar-se mitjançant alguna de les opcions següents:

  • OPCIÓ A): Projectes compartits entre diverses associacions de la localitat.
  • OPCIÓ B): Projectes desenvolupats individualment per una associació del municipi.