ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

Disposició: Ordenança Municipal de Soroll de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Aprobació: Excm. Ajuntament Ple en sessió de 12 de juliol de 2018.

Publicació: En el B.O.P. de Castelló número 102, de 25 d'agost de 2018.

>> Veure Ordenança.