PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Aprovació definitiva.