Sant Jaume de Fadrell


 

Informació

Partida de Fadrell.

Telèfon: 964 220 408.

Comanda de Sant Jaume de Fadrell.

La primera notícia sobre el lloc de Fadrell és de 1178 quan el Rei Alfons II d´Aragó concedeix el Castrum et Villam de Khadrell al Bisbe de Tortosa Ponç de Munelles, per la consagració d´aquella catedral.

La vella alquería de Fadrell, que ja habien habitat posiblement els romans i els àrabs, era la major entre les localitzades junt al Caminàs. Després de la conquesta del Castell de la Magdalena al 1233, el Rei Jaume I l´entregà a l´Ordre de Calatrava i posteriorment a la de Santiago d´Uclés, que readapta l´edifici, constuint una ermita dedicada al seu patró Sant Jaume i un cementeri encara subsistent.

Aquella primitiva ermita, actualment Saló Gótic, apareixia presidida des del 1545 per un retaule de pintura gòtica, obra del pintor Pere Pertús, conservant ara al seu lloc original. Es tracta de l'únic retaule de eixes característiques i època en tota la ciutat.

El saló gòtic fou abandonat com església de l´ermita de Fadrell els últims anys del seglo XVI quan l’obrer de Vila Llorens Pellicer començà la construcció de l´actual. El recinte es trobava fortificat i rodejat de muralles, protegit per una torre quadrada, encara en peu junt al pati de l´ermita, encara que sensiblement transformada.

A partir de 1696 l´ermitori i les seues dependències experimenten obres de transformació. Ignasi Vilallave construeix el pòrtic i la nova porta d´accés des del camí i canvia les cobertes de l´església. Al 1704 Miquel Queral Conte reforma de nou l´ermitori, que quedarà en el seu estat actual. Amb porterioritat s´encarreguen algunes pintures i un retaule de fusta per l´altar major, a l´estil rococó, també conservat en el seu lloc primitiu.

Les últimes reformes són de 1925 i fundamentalment de 1983 quan es rehabilita el conjunt baix la direcció de Francisco Segarra i Ramón Rodríguez Culebras. A les seues dependènces s´instal·là el Museu Municipal de Etnologia, innaugurat el 25 de Juliol de 1985, on s´exposen els elements més importants de nostra cultura material. També existeix una maqueta del Castelló medieval.

FESTES:

Juliol.

Diumenge següent al dia 25.

Rosari de l´ Aurora.

"Canto de los Gozos".

Porrat popular.

Jocs Infantils.

Concerts.

Missa solemne i processó.

HORARI:

De 10:00 a 17:00 h.