Sant Josep


Informació:

Partida del Censal.

Antic Gremi de Fusters.

L´ermita de Sant Josep, construïda en l´horta castellonenca, a la partida de Censal i junt al vell Caminàs, és també coneguda a l´antiga documentació com Sant Josep de l’Olivera.

La seua construcció s´inicià al 1685, en un acte simbòlic del que deixà testimoni escrit Josep Llorens de Clavell.

El 25 de juny del 1689 s´innaugurava solemnement la nova ermita, amb assistència dels Jurats, clericat de Santa Maria i del Bisbe Andrés Caperó. Habitualment no té cult.

El gremi de fusters i ebanistes tenen al seu càrrec la conservació i manteniment.

La decoració d´interés resulten ser dos medallons de pintura mural amb els temes del Naixement de Jesús i la Fugida a Egipte, i un rentamans de pedra amb una conquilla avenerada, localitzat en la sagristia. La ceràmica barroca del presbiteri fou robada fa algun temps, desapareixeren també els sòcols ceràmics que adornaven la cuina de la casa dels ermitans, adjacent a la església.

Aquesta casa, pensada en algun moment com ampliació del Museu Municipal de Etnologia, conserva la tipologia pròpia de les antigues construccions rurals populars de l´horta castellonenca als segles XVII-XVIII.

FESTES:

El dia 19 de Març.