Sant Nicolau de Bari

ERMITA S. NICOLAU DE BARI.

Carrer Alloza.

Junta de Veïns i Clavarios del carrer Alloza.

L´ermita urbana de Sant Nicolau al Carrer d'Amunt, (actual carrer d´Alloza ), era la antiga mesquita dels moros de Castelló. En 1535 els musulmans conversos de la Ciutat rebien instrucció religiosa a la seua mesquita, convertida ara en l´església baix l´advocació de Sant Nicolau de Bari.

Entre 1608-1611 l´ermita experimenta importants obres de transformació, encargarregant-se un retaule per al seu altar major a l´escultor Juan B. Vázquez, que dotaria amb posterioritat Francesc Mercer al 1624. De nou entre 1645 i 1664 es realitzen noves obres en Sant Nicolau, sempre promogudes i patrocinades pel Consell Municipal, propietari de l´edifici, construït a la antiga muralla foral de la Ciutat. Definitivament, en 1736, l´ermita adopta la seua actual configuració, perfilant-se un temple de quatre trams, cobert amb la volta de canó, capelles laterals i presbiteri rematat amb cúpula cega. La casa de l´ermità era de 1780.

Entre les principals obres d´art que albergava Sant Nicolau, algunes d´elles desaparegudes, cap citar la pintura del sant titular realitzada per José Camarón Bonanat cap al 1775 i el nou retaule de fusta per l´altar major de principis del passat segle, obra del escultor castellonenc Cristóbal Maurat, amb tota una sèrie d´ imatges de tradició barroca, lamentablement desaparegudes.

Al 1828 es col·loca l´actual portada de pedra en la façana i al 1942 els veïns del carrer i l´Ajuntament repristinen l´ermita, convertida als anys de l´última guerra en lògica francmaçònica.

A partir d´aquell any, presidirà l´església un conjunt d´imatges realitzades per l´escultor Juan B. Folia Prades. Les últimes obres de reforma del presbiteri i decoració del temple són de 1981.

FESTES:

Decembre. Dia 6. Festa Principal. Missa Major. Processó de la Tornà. Repartiment del pa beneït. "Canto de los Gozos". Serenates populars. Gran traca.

L´ermita es especialment visitada tots els dilluns de l´any, seguint la tradició de Les Caminates de Sant Nicolau. Aquesta ermita urbana es troba al carrer Alloza.