Subvenciones

Subvencions

T'oferim tota la informació sobre les subvencions esportives que el Patronat concedeix. La primera cosa que has de llegir per a informar-te'n és l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions (BOP núm. 61, de data 19 de maig de 2009, pàgines 45 a 49) on s'expliquen les normes comunes.

Altres legislacions aplicables: