ZAS "Tasques"

Exposició al públic de la proposta de CESSAMENT de la Zona Acústicament Saturada coneguda com Tasques.