Aprovació de les condicions singulars que regiran els procediments d'autorització d'ocupació de la via pública per a la celebració d'esdeveniments a la plaça Sta. Clara

Oferta per a l'ocupació d'espais en la via pública per a l'exercici de venda no sedentària i el desenvolupament d'activitats econòmiques mitjançant instal·lacions desmuntables durant les Festes de la Magdalena 2024 (del 2 al 10 de març)