Aprovació de les condicions singulars que regiran els procediments d'autorització d'ocupació de la via pública per a la celebració d'esdeveniments a la plaça Sta. Clara

Accés Zona Peatonal Centre

REGULACIÓ ÚS RESTRINGIT CARRERS DE VIANANTS ZONA CENTRE NUCLI HISTÒRIC

Tota la informació la trobarà accedint al següent enllaç: https://castelloconviu.castello.es/

Pla Integral Mobilitat Urbana Sostenible

L'Ajuntament de Castelló va signar en 2007 un conveni amb l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN) per a la redacció d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

El principal objectiu del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és actuar sobre la mobilitat urbana per a aconseguir canvis importants en el repartiment modal, amb una major participació dels mitjans més eficients de transport en detriment de la utilització de l'ús del vehicle privat amb baixa ocupació, i fomentar l'ús de maneres no consumidors d'energia fòssil, com la marxa a peu i la bicicleta.

Pla de Mobilidad Urbana Sostenible:

Camins escolars

Camins Escolars

​​​​​​​FENT CAMINS CAP A L'ESCOLA. GARANTINT LA SEGURETAT I LA MOBILITAT SOSTENIBLE

 

L'Ajuntament de Castelló pretén amb aquesta iniciativa generar un canvi en les pautes d'accés als col·legis de la ciutat, fomentant la mobilitat segura i sostenible entre els escolars. Perquè el Camí Escolar siga una realitat, és necessària la col·laboració i ajuda per part de tots els ciutadans i les ciutadanes de Castelló. Famílies, professorat, administració local, policia local, comerços i conductors han de ser coneixedors i partícips d'aquesta iniciativa educativa ja que és responsabilitat de tots i totes garantir la seguretat i el desenvolupament educatiu de la nostra ciutadania, especialment dels xiquets i les xiquetes de la nostra ciutat.

​​​​​​​Els camins escolars tenen com a finalitat els desplaçaments segurs per itineraris assenyalats i adaptats a l'alumnat que cada dia acudeix a peu, en bici, patinets, patins ... al seu centre educatiu.

​​​​​​​Promou canvis en les actituds i conductes de totes les persones del nostre entorn per tal de construir un entorn amic en què jugar, experimentar i aprendre. Ens permet estalviar recursos materials del nostre planeta en la nostra actuació diària, a més de reduir, reutilitzar i reciclar, en la mesura que siga possible, les energies que possibiliten el desplaçament per la ciutat i el barri.

Millora la mobilitat a la nostra ciutat de Castelló, creant itineraris d'accés al centre escolar, segurs i de qualitat, augmentant el nombre d'alumnat que va a peu al col·legi.

Redueix el trànsit en les proximitats al centre escolar durant les hores d'entrada i eixida d'alumnat, de manera que es millora la qualitat del medi ambient (redueix la contaminació atmosfèrica i acústica).

Millora l'autonomia del nostre alumnat i la seua sociabilitat compartint cada dia el Camí Escolar entre les mateixes persones usuàries.

​​​​​​​La participació de tota la comunitat educativa i del mateix barri és imprescindible per a fer operatiu un camí escolar amigable, segur, sostenible i integrat en l'entorn del col·legi.

El Camí Escolar presenta una infraestructura adaptada al seu entorn, amb senyals propis de l'itinerari, punts de trobada, avisos per als conductors i les conductores, etc. El protagonista, l'alumnat, s'identifica amb materials fluorescents i compten amb la supervisió de persones adultes durant tot l'itinerari. A més, hi ha una xarxa de comerços col·laboradors ubicats en les rutes del camí als diferents col·legis de la ciutat. Aquests comerços s'identifiquen per mitjà d'un adhesiu als aparadors i prestaran ajuda a l'alumnat i membres del Camí Escolar.

  • Generant el canvi en les pautes d'accés als col·legis de la ciutat, fomentant el fet de caminar i l'ús del transport sostenible, estalviant contaminació atmosfèrica i acústica.
  • Desenrotllant programes de conscienciació sobre mobilitat sostenible a les aules i alumnat dels col·legis participants.
  • Fomentant la col·laboració de pares, mares i altres agents de la ciutat afavorint el creixement dels xiquets i xiquetes de Castelló en la seua autonomia al seu entorn.
  • Promovent la participació i ajuda de comerços, associacions de veïns i veïnes, i altres agents, en la ruta del Camí Escolar segur i sostenible.
  • Habilitant els carrers de l'entorn del col·legi i dels itineraris prioritaris per a garantir els desplaçaments segurs dels vianants.
  • Motivant i afavorint la col·laboració ciutadana i la seua participació per a fer del seu entorn un espai propi per gaudir d'una ciutat segura i sostenible.

Via pública

>> Ordenança Reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.

Aprovació: Ajuntament Ple de 17 de juny de 2021.

Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 136, de 13 de novembre de 2021.