Condicions d'ús del Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp.

La utilització d'aquest canal de comunicació suposa l'acceptació d'aquestes condicions d'ús:

Adequat ús i respecte:

La finalitat de la comunicació amb el Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp ha de ser l'obtenció d'informació sobre qualsevol servei municipal, per part de ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys.

En l'ús d'aquest servei per part de la ciutadania és necessari respectar la dignitat de les persones, drets dels menors, minories, etc.

Horari d'atenció:

Les comunicacions s'atendran de Dilluns a Divendres en horari de 8h a 14h. Les sol·licituds d'informació fora d'aquest horari, s'atendran el següent dia laboral en l'horari indicat el més prompte possible. En cas de no disposar de la informació sol·licitada, o considerar més adequat l'ús d'un altre canal d'informació municipal, es podrà derivar o suggerir la utilització d'un altre servei d'informació de l'ajuntament.

Bloqueig d'usuaris:

En cas d'incompliment d'alguna d'aquestes condicions descrites, l'ajuntament es reserva el dret a "bloquejar" el número de telèfon des del qual es realitze la comunicació. Aquest bloqueig tindria una durada de 3 mesos. Per a tornar a utilitzar el servei des d'aquest número serà necessari, una vegada passat aquest temps, la identificació de l'usuari d'aquest número de telèfon que quedaria convenientment registrat.

Confidencialitat:

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat de la informació subministrada dins del seu àmbit d'actuació, encara que per les pròpies característiques de la plataforma de missatgeria WhatsApp no és possible garantir la confidencialitat de la comunicació establida entre el Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp i l'usuari, per la qual cosa l'usuari en fer ús d'aquest servei està acceptant tant les condicions d'ús generals de WhatsApp, com les referides en aquest document.