Els següent apartat redirigeix a una pàgina web segura (https).

La sol·licitud on-line accedeix a una pàgina segura. Perquè el seu navegador no considere la pàgina com a insegura ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", en Firefox indicarà "Aquesta connexió no està verificada", i en Google Chrome li advertirà que "El certificat de seguretat del lloc no és de confiança").

Instruccions per a registrar-se en el Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

El Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp i l'alta en el mateix són gratuïts. Per a ser donat/a d'alta, solament cal seguir els següents passos:

  1. Emplenar el formulari de l'alta indicant nom, els dos cognoms, document d'identificació (NIF, NIE, CIF o passaport) i número de telèfon, i acceptar les condicions d'ús i el tractament de dades personals.
  2. Una vegada registrat, l'alta en el servei serà efectiva a partir de la recepció del missatge de benvinguda en el seu compte de WhatsApp.
  3. Agregar el nombre del Servei d'Informació Ciutadana 010WhatsApp als contactes del seu dispositiu mòbil. (Açò és necessari per a poder rebre correctament els missatges, pot fallar si no se segueix aquest pas).
  4. Llest! A partir d'aquest moment ja podràs realitzar la teua consulta mitjançant WhatsApp a l'Ajuntament
 

 

Continuar a Alta en el Servei