Introducció

L’any 1993, a instàncies de la Regidoria delegada de l’àrea de promoció de la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, es va constituir un òrgan municipal de participació ciutadana amb l’objectiu de canalitzar les demandes del moviment associatiu de dones i facilitar un espai d’interlocució amb l’Ajuntament en aquesta matèria.

Aquest òrgan, inicialment compost per associacions de dones i recursos municipals per a la dona, progressivament ha anat donant entrada a altres entitats, no estrictament associacions de dones però que tenen entre els seus fins institucionals la promoció de la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l’atenció de necessitats de les dones derivades de la desigualtat entre gèneres i la prevenció orientada a millorar les condicions d’equitat en què creixen dones i homes en la societat.

El 30 de gener de 2014 mitjançant un acord plenari de l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana, es va crear el Consell Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, com un òrgan consultiu l’objectiu o fi últim del qual és fomentar la participació ciutadana en els assumptes municipals en matèria de promoció de la igualtat d’oportunitats de dones i homes.

Components del Consell

Composició del Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes.

Presidenta:

 • Regidora d'Igualtat

38 Vocals, en representació de:

 • Grup Socialista
 • Grup Compromís
 • Grup Popular
 • Grup Ciutadans Castelló
 • Castelló en Moviment
 • Asoc. de Madres en Acción para el Desarrollo y la Prosperidad
 • Asoc. Aula Debate Mujeres del Grao
 • Asoc. Provincial de Amas de Casa y Consumidores Lledó
 • Asoc. de Mujeres 8 de Marzo
 • Asoc. de Mujeres del Grupo San Lorenzo de Castellón
 • Assoc. de Dones Nacionalistes Terra (ADONA'T)
 • Asoc. de Mujeres Inmigrantes de Castellón, AMUINCA
 • Asoc. de Ayuda a Familiares de Víctimas "Rocío López Agredano (AFAVIR)
 • Asoc. Sexualidad y Vida (SEVI)
 • Asoc. Castellonense para la Defensa de la Vida, PRO-VIDA
 • Asoc. Networking Directivas de Castellón
 • Asoc. Ciudadana contra el Sida de Castellón (CASDA)
 • Asoc. de Personas Sordas Virgen de Lidón de Castellón (APESOCAS)
 • Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE CASTELLÓN)
 • Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castellón
 • Asoc. por la Igualdad de Género de Castellón
 • Subdelegació de Govern
 • Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana
 • Direcció Territorial d'Educació de la Generalitat Valenciana
 • Direcció Territorial de Sanitat de la Generalitat Valenciana
 • Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana
 • Direcció Territorial de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana
 • Fundació Isonomia
 • Consell Sectorial de Comerç
 • Consell Sectorial de Participació Ciutadana
 • Consell Sectorial de Benestar Social
 • Consell Sectorial de Cultura
 • Patronat Municipal de Festes
 • Sindicat Unió General de Treballadors a Castelló
 • Sindicat Comissiones Obreres a Castelló
 • Asoc. Provincial de Mujeres Empresarias de Castellón
 • Cruz Roja, Asamblea Local Castellón
 • Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)