Reglament de Carrera Horitzontal i avaluació de l'acompliment de l'Ajuntament de Castelló de la Plana

Aprovació inicial: Acord del Ple ordinari de 30 de març de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 39, d'1 d'abril de 2023.

Termini per a reclamacions i suggeriments: 30 dies hàbils.

Text del Reglament aprovat inicialment​​​​​​​.

Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema d'abastiment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM)

Aprovació inicial: Acord del Ple de 30 de novembre de 2023

Publicació: BOP de Castelló, número 150, de 7 de desembre de 2023

Termini per a reclamacions i suggeriments: 30 dies hàbils

Text del Reglament aprovat inicialment​​​​​​​

Imposició, ordenació i aplicació de contribucions especials per a la urbanització del carrer Tossal Gros de Castelló de la Plana