Nomenament de les i els membres de la Junta de Govern Local. Nomenament del Regidor Secretari de la Junta de Govern Local. Determinació de les àrees de govern i regidories delegades. Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local i en els/les membres del govern municipal Delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local en els membres del govern municipal Nomenament de Tinents i Tinentes d'Alcaldia. Designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal d’Esports. Designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal de Festes. Designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal de Turisme. Designació de regidora procuradora de la Basílica de la Mare de Déu del Lledó. Designació de Regidores Presidentes i Regidors Presidents dels Districtes. Designació de regidores presidentes i regidors presidents dels Consells Sectorials. Normes d´us del Teatre del Raval. Noves Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana. Pla d'Igualtat en l'àmbit dels Recursos Humans de l'Ajuntament de Castelló de la Plana Suspensió de terminis i execució de contractes pel COVID 19. Aprovació del canvi de denominació del municipi de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana per la forma exclusiva en valencià "Castelló de la Plana". Creació de la Comissió d'Avaluació ambiental de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei de Teleassitència Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló. Designació del Gerent del Patronat Municipal de Festes de Castelló Cessament i designació de les i els membres del Tribunal Econòmic Administratiu del Municipi de Castelló Delegació de funcions del Secretari General de l'Administració Municipal. Nomenament del Secretari General de l'Administració Municipal com Titular de l'Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local. Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l´Ajuntament de Castelló. Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei Municipal d'Ajuda a Domicili Polivalent. Decret de l'Excm. Sr. Alcalde, d'implantació del tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Castelló. Bases reguladoras de la autorización de ocupación de viviendas sociales del Ayuntamiento de Castellón de la Plana Decret per el que s´aproven models de declaració responsable normalitzada a efectes del Reial Decret 1000/2010 de 5 d´agost, sobre visat colegial obligatori, i annexes. Decret de l"Excm. Sr. Alcalde pel qual es crea la Comissió Assessora de Valoració Documental. Bases per a regular la col.laboració entre l´ Excmo. Ajuntamiento de Castelló de la Plana i les entitats de crédit per a recaptació de tributs locales i altres ingressos. Bases per a regular la selecció d´adquirents que pretenen accedir a qualsevol tipus de vivienda protegida de promocions a realizar en sòl adjudicat per l´Ajuntament de Castelló, mitjançant concurs públic. Aprovació del document de seguretat anomenat "Política General de Seguretat en el Tractament de Dades de Caràcter personal de l´Ajuntament de Castelló de la Plana" Implantació de la tramitació electrònica dels certificats de dades individualitzades dels padrons, matrícules, censos i la resta dels documents tributaris i ingressos públics. Decret de l´Excm. Sr. alcalde aprovant la Instrucció per a la regulació dels Grups del Sistema de Coordinació i Millora de l´Ajuntament de Castelló i els seus Organismes Públics. Nomenament Coordinadors Generals de les Àrees de Govern de l´Ajuntament de Castelló. Regulació del Sistema de Cartes de Servei en l´Ajuntament de Castelló de la Plana. Creació i aprovació del règim regulador de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Castelló.

Nomenament de les i els membres de la Junta de Govern Local.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 20 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 81, de 29 de juny de 2023.

Decret de nomenament de les i els membres de la Junta de Govern Local.

 

Modificació de la composició de la Junta de Govern Local​​​​​​​

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 109, de 2 de setembre de 2023.

Decret de modificació de la composició de la Junta de Govern Local.

 

Nomenament del Regidor Secretari de la Junta de Govern Local.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 20 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 81, de 29 de juny de 2023.

Decret de designació de la Regidora Secretària de la Junta de Govern Local i nomenament de suplent.

 

​​​​​​​

Designació de Regidor Secretari de la Junta de Govern Local i nomenament del seu suplent per substitució de la Sra. Salomé Pradas Ten

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de designació de Regidor Secretari de la Junta de Govern Local i nomenament del seu suplent per substitució de la Sra. Salomé Pradas Ten.

​​​​​

Determinació de les àrees de govern i regidories delegades.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 23 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 81, de 29 de juny de 2023.

Decret de determinació de les àrees de govern i les regidories delegades i designació de les persones titulars d'aquestes.

 

Modificació de la designació de les persones titulars de regidories delegades en ocasió del cessament de Salomé Pradas Ten

​​​​​​​

​​Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 27 de juliol de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 107, de 29 d'agost de 2023.

Decret de modificació de la designació de les persones titulars de regidories delegades en ocasió del cessament de Salomé Prades Ten.

 

Modificació de l'organització i estructura de l'Administració Municipal executiva. Determinació de nova àrea de govern i regidories delegades i designació de les persones titulars de les mateixes i d'altres regidories delegades.

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 107, de 29 d'agost de 2023.

Decret de modificació de l'organització i estructura de l'Administració Municipal executiva. Determinació de nova àrea de govern i regidories delegades i designació de les persones titulars de les mateixes i d'altres regidories delegades

 

Modificació de la designació de la persona titular de les regidories delegades de Benestar Social i d'Esports en ocasió del cessament de la Sra. Susana Fabregat Carrasquer.

 

​​​​​​​Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 14 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de modificació de la designació de la persona titular de les regidories delegades de Benestar Social i d'Esports en ocasió del cessament de la Sra. Susana Fabregat Carrasquer.

 

Nomenament de titulars de regidories delegades: designació de M.ª Clara Adsuara Pitarch com a regidora delegada de Gent gran.

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 18 de setembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 121, de 30 de setembre de 2023.

Decret de designació de M.ª Clara Adsuara Pitarch com a regidora delegada de Gent gran.

​​​​​​​

 

​​​​​​​

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local i en els/les membres del govern municipal

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 4 de juliol de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 95, d'1 d'agost de 2023.

Decret de delegació d'atribucions de l'Alcaldessa en la Junta de Govern Local i en els/les membres del govern municipal.

 

 

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldessa en el sentit de delegar en el Coordinador General de l'Àrea de Seguretat i Emergències la signatura de determinats documents.​​​​​​​

​​​​​Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 20 de juliol de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 95, d'1 d'agost de 2023.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldessa en el sentit de delegar en el Coordinador General de l'Àrea de Seguretat i Emergències la signatura de determinats documents.

 

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia de conformitat amb el decret 2023-6753 d'1 d'agost.

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia de conformitat amb el decret 2023-6753 d'1 d'agost.

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Delegació de competències de representació de l'Ajuntament sobre edificis de titularitat municipal i modificació de la redacció de la delegació corresponent a la renda valenciana d'inclusió.

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 29 de novembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 152, de 12 de desembre de 2023.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Delegació de competències de representació de l'Ajuntament sobre edificis de titularitat municipal i modificació de la redacció de la delegació corresponent a la renda valenciana d'inclusió.

 

Delegació de la representació de l'Ajuntament en el Patronat Provincial de Turisme.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 de desembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 153, de 14 de desembre de 2023.

Decret de delegació de la representació de l'Ajuntament en el Patronat Provincial de Turisme.

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Delegació de competències en matèria de càmeres de vídeo per a la regulació del trànsit.

 

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 7 de desembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 158, de 26 de desembre de 2023.

Decret de modificació de les delegacions d'atribucions de l'Alcaldia. Delegació de competències en matèria de cámeres de vídeo per a la regulació del trànsit.

 

Delegació de la representació de l'Ajuntament en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 27 de desembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 5, d'11 de gener de 2024.

Decret de delegació de la representació de l'Ajuntament en el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

 

Delegació de la representació de l'Ajuntament en el Consell Valencià de Turisme.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 10 de gener de 2024.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 11, de 25 de gener de 2024.

Decret de delegació de la representació de l'Ajuntament en el Consell Valencià de Turisme.

 

Delegació de la presidència del jurat del Concurs de Relats de Dones.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 25 de gener de 2024.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 16, de 6 de febrer de 2024.

Decret de delegació de la presidència del jurat del Concurs de Relats de Dones.

 

Delegació de la presidència de la Mesa de Coordinació Interna de la Infància i de l'Adolescència.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 2 de febrer de 2024.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 21, de 17 de febrer de 2024.

Decret de delegació de la presidència de la Mesa de Coordinació Interna de la Infància i de l'Adolescència.

​​​​​​​

 

Delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local en els membres del govern municipal

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 4 de juliol de 2023

Publicació: BOP de Castelló número 95, de l'1 d'agost de 2023

Acord de la Junta de Govern Local de delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local en els membres del Govern Municipal

 

Modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 27 de juliol de 2023

Publicació: BOP de Castelló número 109, de 2 de setembre de 2023

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local

 

Modificació de la delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local. Adaptació de les delegacions de l'Alcaldia a la nova estructura d'àrees de govern i delegacions derivades de l'acord de governabilitat.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 1 d'agost de 2023

Publicació: BOP de Castelló número 117, de 21 de setembre de 2023

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local. Adaptació de les delegacions de l'Alcaldia a la nova estructura d'àrees de govern i delegacions derivades de l'acord de governabilitat.​​​​​​​

 

Modificació de la delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local. Correcció d'error material detectat en l'acord de l'1 d'agost relatiu a la modificació de la delegació de competències de la Junta de Govern Local en el sentit d'atribuir a l'Àrea de Seguretat Ciutadana, Emergències i Salut Pública les competències sancionadores derivades de l'Ordenança Municipal de Soroll.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 7 de setembre de 2023

Publicació: BOP de Castelló número 117, de 21 de setembre de 2023

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local. Correcció d'error material detectat en l'acord de l'1 d'agost.​​​​​​​

 

Modificació de la delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local. Potestat sancionadora de la Junta de Govern Local en matèria de benestar animal.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 11 de gener de 2024

Publicació: BOP de Castelló número 10, de 23 de gener de 2024

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local. Potestat sancionadora de la Junta de Govern Local en matèria de benestar animal.​​​​​​​

 

Modificació de la delegació d'atribucions de la Junta de Govern Local. Competència per a l'autorització d'actes en els Serveis Agraris Municipals.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local

Aprovació: 26 de gener de 2024

Publicació: BOP de Castelló número 17, de 8 de febrer de 2024

Acord de la Junta de Govern Local de modificació de les delegacions d'atribucions de la Junta de Govern Local. Competència per a l'autorització d'actes en els Serveis Agraris Municipals.​​​​​​​

 

Nomenament de Tinents i Tinentes d'Alcaldia.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 27 de juliol de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 107, de 29 d'agost de 2023.

Decret de designació de Tinents i Tinentes d'Alcaldia.

 

Designació nous Tinentes d'Alcaldia i establiment de l'ordre del seu nomenament.

​​​​​​​Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

blicació: B.O.P. de Castelló número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de designació nous Tinentes d'Alcaldia i establiment de l'ordre del seu nomenament.

Designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal d’Esports.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 23 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 81, de 29 de junio de 2023.

Decret de designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal d'Esports.

 

Modificació de la designació de Vicepresidència del Patronat Municipal d'Esports.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de designació de Vicepresidència del Patronat Municipal d'Esports.

 

Modificació de la designació de Presidència del Patronat Municipal d'Esports.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 14 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de designació de Presidència del Patronat Municipal d'Esports.

 

 

 

 

 

Designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal de Festes.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 23 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 86, d'11 de juliol de 2023.

Decret de designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal de Festes.

 

Modificació de la designación de la Vicepresidència del Patronat Municipal de Festes.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de designació de Vicepresidència del Patronat Municipal de Festes.

 

Designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal de Turisme.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 23 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 81, de 29 de juny de 2023.

Decret de designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal de Turisme.

 

Modificació de la designación de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal de Turisme.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 108, de 31 d'agost de 2023.

Decret de designació de Presidència i Vicepresidència del Patronat Municipal de Turisme.

 

 

 

 

Designació de regidora procuradora de la Basílica de la Mare de Déu del Lledó.

Designació de Regidores Presidentes i Regidors Presidents dels Districtes.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 23 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 81 de 29 de junio de 2023.

Decret de designació de regidores presidentes i regidors presidents dels Districtes.

 

Modificació de la designació de regidores presidentes i regidors presidents dels Districtes: districte centre i districte sud

​​​​​​​

​​​​Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 108 de 31 d'agost de 2023.

Decret de modificació de la designació de regidores presidentes i regidors presidents dels Districtes: districte centre i districte sud.

 

Designació de regidores presidentes i regidors presidents dels Consells Sectorials.

Designació de la Presidència del Consell Municipal de Cultura.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 27 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 88, de 15 de juliol de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Municipal de Cultura.


Designació de la Presidència del Consell Municipal de Benestar Social.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 14 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 109, de 2 de setembre de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Municipal de Benestar Social.
 

Designació de la Presidència del Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 10 de novembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 145, de 25 de novembre de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Municipal d'Igualtat d'Oportunitats.
​​​​​​​

Designació de la Presidència del Consell Municipal de Persones Majors.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 19 de setembre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 140, de 14 de noviembre de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Municipal de Persones Majors.
 

Designació de la Presidència del Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 27 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 88, de 15 de juliol de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Municipal Agrari i de Sostenibilitat Ambiental.
 

Designació de la Presidència del Consell Municipal de Participació Ciutadana.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 27 de juny de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 88, de 15 de juliol de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Municipal de Participació Ciutadana.
 

Designació de la Presidència del Consell Municipal de la Infància i de l'Adolescència.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 28 d'octubre de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 140, de 14 de noviembre de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Municipal de la Infància i de l'Adolescència.
 

Designació de la Presidència del Consell Municipal de Comerç.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 109, de 2 de setembre de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Municipal de Comerç.

 

Designació de la Presidència del Consell Local de Seguretat.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 1 d'agost de 2023.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 108, de 21 d'agost de 2023.

Decret de designació de la Presidència del Consell Local de Seguretat.

Normes d´us del Teatre del Raval.

Disposició: Acord de Junta de Govern Local.

Aprovació: 4 d'agost de 2022.

Publicació: B.O.P. de Castelló, n. 112, de 17 de setembre de 2022.

Normes d'ús del Teatre del Raval.

 

Disposició: Modificació de l'acord de Junta de Govern Local.

Aprovació: 18 d'octubre de 2022.

Publicació: B.O.P. de Castelló, n. 132, de 18 d'octubre de 2022.

Modificació de les normes d'us.

 

 

 

 

Noves Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana.

Disposició: Acord del Ple. Aprovació: 27 de gener de 2022.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 18, 10 de febrer de 2022.

Text refós de les Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana.

Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana.

Disposició: Acord del Ple.

Aprovació: 26 d'abril de 2018.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 68, 7 de juny de 2018.

Normes d'organització i funcionament del Consell Municipal de la Infància i Adolescència de Castelló de la Plana.

Pla d'Igualtat en l'àmbit dels Recursos Humans de l'Ajuntament de Castelló de la Plana

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 30 de desembre de 2020.

Publicació: Pendent de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Pla d'Igualtat en l'àmbit dels Recursos Humans.

Annex: Diagnòstic de situació en matèria d'igualtat entre dones i homes.

Suspensió de terminis i execució de contractes pel COVID 19.

Disposició: Decret de l'Alcaldessa.

Aprovació: 25 de març de 2020.

Decret de suspensió de terminis i execució de contractes pel COVID 19.

Aprovació del canvi de denominació del municipi de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana per la forma exclusiva en valencià "Castelló de la Plana".

Creació de la Comissió d'Avaluació ambiental de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Disposició: Decret del Tinent d'Alcalde Delegat de l'Àrea de Drets i Serveis.

Aprovació: 18 de juny de 2018.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 78, 30 de juny de 2018.

Decret de creació de la Comissió d'Avaluació ambiental de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei de Teleassitència Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 22 de setembre de 2017.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 120, de 7 d'octubre de 2017.

Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei de Teleassitència Domiciliària.

Designació del Gerent del Patronat Municipal de Festes de Castelló

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 29 de desembre de 2017.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 9, de data 20 de gener de 2018.

Cessament i designació de les i els membres del Tribunal Econòmic Administratiu del Municipi de Castelló

Disposició: Acord del Ple de l'Ajuntament.

Aprovació: 23 de juny de 2016.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 86, de data 16 de juliol de 2016.

Acord pel qual se cessen i designen a les i els membres del Tribunal Econòmic Administratiu del Municio de Castelló.

Delegació de funcions del Secretari General de l'Administració Municipal.

Disposició: Decret de l'Alcaldia.

Aprovació: 25 de novembre de 2013.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 147, de data 7 de desembre de 2013.

Delegació de funcions del Secretari General de l'Administració Municipal.

Nomenament del Secretari General de l'Administració Municipal com Titular de l'Òrgan de Suport a la Junta de Govern Local.

Disposició: Acord de Junta de Govern Local.

Aprobació:22 de novembre de 2013.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 147, de data 7 de desembre de 2013.

Nomenament del Secretari General de l'Administració Municipal com Titular de lÒrgan de Suport a la Junta de Govern Local.

Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l´Ajuntament de Castelló.

Títol: Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l´Ajuntament de Castelló.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 18 de maig de 2012.

Publicació: B.O.P. de Castelló num. 71, de data 14 de juny de 2012 (pàg. 6-11).

>> Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la contractació pública de l'Ajuntament de Castelló.

Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei Municipal d'Ajuda a Domicili Polivalent.

Decret de l'Excm. Sr. Alcalde, d'implantació del tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Castelló.

Disposició: Decret de l'Alcaldia.

Aprovació: 26 de novembre de 2012.

Publicació: en el B.O.P. de Castelló, núm. 146, de data 6 de desembre de 2012.

Decret 2203/2012, de 26 de novembre de 2012, d'implantació del tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Castelló.

Bases reguladoras de la autorización de ocupación de viviendas sociales del Ayuntamiento de Castelló de la Plana

Decret per el que s´aproven models de declaració responsable normalitzada a efectes del Reial Decret 1000/2010 de 5 d´agost, sobre visat colegial obligatori, i annexes.

Disposició: Decret d´Alcaldia.

Aprovació: 1 de març de 2011.

Publicació: Pendent.

Decret de l"Excm. Sr. Alcalde pel qual es crea la Comissió Assessora de Valoració Documental.

Disposició: Decret d"Alcaldia.

Aprovació: 7 d´octubre de 2010.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 127, de data 23 d´octubre de 2010 (p 39).

Creació de la Comissió Assessora de Valoració Documental.

Bases per a regular la col.laboració entre l´ Excmo. Ajuntamiento de Castelló de la Plana i les entitats de crédit per a recaptació de tributs locales i altres ingressos.

Bases per a regular la selecció d´adquirents que pretenen accedir a qualsevol tipus de vivienda protegida de promocions a realizar en sòl adjudicat per l´Ajuntament de Castelló, mitjançant concurs públic.

Disposició: Decret de l´Alcaldía.

Aprovació: 3 de desembre de 2008.

Publicació: B.O.P. de Castelló núm. 150, de data 11 de desembre de 2008 (p. 9373-9374).

Decret d aprobació de les bases per a regular la selecció d´adquirents que pretenen accedir a qualsevol tipus de vivienda protegida de promocions a realizar en sòl adjudicat per l´Ajuntament de Castelló mitjaçant concurs públic.

Aprovació del document de seguretat anomenat "Política General de Seguretat en el Tractament de Dades de Caràcter personal de l´Ajuntament de Castelló de la Plana"

Disposició: Decret Il·lm. Sr. Tinent d´Alcalde Delegat de l´Àrea de Modernització, Qualitat dels Serveis municipals i Innovació i Desenrotllament Tecnològic, senyor Juan José Pérez Macián.

Aprovació: 8 de setembre de 2008.

Decret d´Aprobació del document de seguretat anomenat "Política General de Seguretat en el Tractament de Dades de Caràcter personal de l´Ajuntament de Castelló de la Plana".

Implantació de la tramitació electrònica dels certificats de dades individualitzades dels padrons, matrícules, censos i la resta dels documents tributaris i ingressos públics.

Disposició: Decret de l´ Alcaldía. Aprovació: 17 de juny de 2008.

Publicació: B.O.P. de Castelló, núm. 78, de data 26 de juny de 2008 (pág 4765-4767).

Decret pel que es resolc aprovar l´implantacióde la tramitació electrònica dels certificats de dades individualitzades dels padrons, matrícules, censos i la resta dels documents tributaris i ingressos públics.

Decret de l´Excm. Sr. alcalde aprovant la Instrucció per a la regulació dels Grups del Sistema de Coordinació i Millora de l´Ajuntament de Castelló i els seus Organismes Públics.

Disposició: Decret de l´Alcaldia.

Aprovació: 7 de març del 2008.

Publicació: en el B.O.P. de Castelló, núm. 40, de data 29 de març del 2008. (p. 2236-2238).

Decret pel qual s´aprova la Instrucció per a la regulació dels Grups del Sistema de Coordinació i Millora de l´Ajuntament de Castelló i els seus Organismes Públics.

Nomenament Coordinadors Generals de les Àrees de Govern de l´Ajuntament de Castelló.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 1 de febrer del 2008.

Publicació: B.O.P de Castelló, número 20, de 12 de febrer del 2008, pàgina 988.

Regulació del Sistema de Cartes de Servei en l´Ajuntament de Castelló de la Plana.

Disposició: Decret d´Alcaldia.

Aprovació: 29 de gener de 2007.

Publicació: B.O.P. de Castelló, número 29, de 8 de març de 2007. (p. 1667-1669).

Decret de Regulació del Sistema de Cartes de Servei.

Instrucció per Implantació del Sistema de Cartes de Servei.

Creació i aprovació del règim regulador de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Castelló.

Disposició: Decret de l´Ajuntament.

Aprovació: 1 de març de 2010

Publicació: B.O.P. de Castelló num 31, de data 13 de març de 2010 (pag 35-37).

Decret de creació i aprovació del règim regulador de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Castelló.

 

Rectificació del Decret relatiu a la creació i aprovació del règim regulador de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Castelló.

Disposició: Decret de l´Ajuntament.

Aprovació: 15 de març de 2010.

Publicació: B.O.P. de Castelló, num 37, de data 29 de març de 2010 (pag 35-37).

Rectificació del Decret de creació i aprovació del règim regulador de la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Castelló.