Ayuntamiento de Castelló / Ajuntament de Castelló.
 
escudo de ayuntamiento de castellón solicitud de autoliquidacion de precios publicos de escola de mati i vesprada
 Els camps en roig són obligatoris


  DADES DEL SOL·LICITANT (SUBJECTE PASSIU)
NIF/NIE/CIF Passaport
(si procedeix)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon 1 Telèfono 2
Correu electrònic  
  


  REPRESENTANT (NOMÉS SI ÉS NECESSARI)
NIF/CIF/NIE Passaport
(si procede)
Nom o Raó social Cognoms
Tipus via Adreça Codi Postal
Província Municipi Telèfon 1 Telèfon 2
Correu electrònic  
  


  DADES DEL NEN/A I DEL CENTRE ESCOLAR
Nom y Cognoms del/la menor Centre Escolar

  El Nom i Cognoms del/la menor NO s'emmagatzemaran en cap fitxer, únicament s'utilitzaran en la
  generació del document de pagament

  
  Seleccione almenys una de les següents opcions:
Escola de Matí Escola de Vesprada
  


  DADES DEL PAGAMENT DE LA TAXA
Data Import (Ajuda) Ajuda  
  


  COMPTE BANCARI (format IBAN)
  Amb l'autoliquidació abonarà el primer mes.
  Per als mesos successius és obligatori domiciliar el pagament en un compte bancari.

  Ha d'indicar el compte, en la que domiciliarà els pagaments, en format IBAN (obligatori des del
  el 01/02/2014, amb l'entrada en vigor de la Zona Única de Pagaments en Euros).

  Per conèixer el seu número de compte bancari en format IBAN, ha de posar-se en contacte amb
  el seu banc o caixa.
Compte bancari (en format IBAN)
     He llegit i accepte el Tractament de Dades Personals.