App Castelló

APP Castelló: Tota la ciutat a la teua mà. Aplicació oficial de l'ajuntament de Castelló de la Plana.

Política de privacitat.

L'Ajuntament de Castelló informa els usuaris d'aquesta APP, que les dades de caràcter personal que ens facilita seran incorporats als nostres fitxers i tractats amb la finalitat de gestionar el seu registre com a usuari, tramitar la seua sol·licitud i facilitar-li la informació o els serveis que ens haja sol·licitat dins de les competències que té aquest ajuntament i/o la finalitat de l'APP o del servei que sol·licite i/o tramite a través de la nostra APP.

Les dades podran ser cedits a altres entitats quan siga necessari per a atendre la seua sol·licitud o quan així ho establisca la normativa aplicable.

Si facilitara dades de tercers, l'usuari es compromet i garanteix que ha informat prèviament al mateix de la utilització que realitza de les seues dades i dels termes de la seua recollida i tractament que puga realitzar aquest Ajuntament en els mateixos termes recollits en aquesta clàusula.

Els menors d'edat hauran de comptar amb el consentiment dels seus pares o tutors legals, excepte en aquells casos en els quals la normativa vigent permeta l'actuació d'un menor d'edat sense el consentiment d'aquests. Per als serveis de la societat de la informació l'edat mínima serà de 14 anys. L'Ajuntament de Castelló no es fa responsable de les actuacions que puguen realitzar menors d'edat que incomplisquen els requisits establits en aquesta clàusula.

Els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l'Ajuntament de Castelló en la següent adreça:
Plaça Major, 1 (12001 - Castelló de la Plana)
o correu electrònic info@castello.es​​​​​​​

 

Condicions d'ús del Servei de Mensajeria de l'aplicació mòbil municipal.

La utilització d'aquest canal de comunicació suposa l'acceptació d'aquestes condicions d'ús:

Adequat ús i respecte.

La finalitat de la comunicació amb el Servei de Missatgeria de l'aplicació mòbil municipal ha de ser l'obtenció d'informació sobre qualsevol servei municipal, per part de ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys.

En l'ús d'aquest servei per part de la ciutadania és necessari respectar la dignitat de les persones, drets dels menors, minories, etc.

Horari d'atenció.

Les comunicacions s'atendran de Dilluns a Divendres en horari de 8h a 14h. Les sol·licituds d'informació fora d'aquest horari, s'atendran el següent dia laboral en l'horari indicat al més prompte possible. En cas de no disposar de la informació sol·licitada, o considerar més adequat l'ús d'un altre canal d'informació municipal, es podrà derivar o suggerir la utilització d'un altre servei d'informació de l'ajuntament.

Bloqueig d'usuaris.

En cas d'incompliment d'alguna d'aquestes condicions descrites, l'ajuntament es reserva el dret a "bloquejar" el compte d'usuari des de la qual es realitze la comunicació. Aquest bloqueig tindria una duració de 3 mesos.

Confidencialitat.

L'Ajuntament garanteix la confidencialitat de la informació subministrada dins del seu àmbit d'actuació.

Protecció de Dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L'Ajuntament de Castelló està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i usuàries dels serveis del lloc web.

Per mitjà d’aquest document, l'Ajuntament us informa que les pàgines web tenen per objecte facilitar-vos informació sobre el nostre municipi i els esdeveniments ue s'hi organitzen, posar a la vostra disposició la informació establerta en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la possibilitat d'efectuar els tràmits que estan disponibles a través de la nostra seu electrònica.

Resulta d'aplicació la legislació vigent tant en matèria de seguretat (ENS) com en matèria de protecció de dadess personals (RGPD, LOPDGDD)

L'Ajuntament us informa, com a USUARIS i USUÀRIES dels llocs web anteriorment esmentats, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en lloc web, a fi que decidiu, lliurement i voluntària, si desitgeu facilitar la informació sol·licitada.

L'Ajuntament es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingueu un perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Castelló.

Domicili: Plaça Major 1 , 12001 Castelló

Contacte: info@castello.es

Telèfon: 010 Delegat de protecció de dades: dpd@castello.es

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que ens faciliteu per mitjà de l'apartat de Contacte seran tractades amb la finalitat d'atendre la vostra sol·licitud. Si ens envieu un correu electrònic, igualment tractarem les dades per a donar resposta a la vostra sol·licitud. La recollida i tractament de les dades personals a través dels diferents formularis a què poguéreu accedir a través de la seu electrònica/tràmits té diferents finalitats indicades en les clàusules recollides en el formulari corresponent. Aquestes finalitats seran atendre la vostra sol·licitud, reclamació, denúncia i, en general, gestionar el tràmit que inicieu a través de la Seu Electrònica.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran el temps necessari per a gestionar la vostra consulta, suggeriment, reclamació o denúncia. Finalitzada aquesta, es conservaran durant el termini corresponent per a complir les obligacions legals o durant el termini que un jutge o tribunal ho puga requerir. Així mateix, podran ser conservades amb fins històrics i d'arxiu general. br />

Aquest termini pot ser menor en alguns casos en què l'usuari retire el seu consentiment o exercisca el dret de supressió.

LEGITIMACIÓ

La legitimació per al tractament dependrà de la vostra petició. Així quan estiga relacionada amb les funcions de l'Ajuntament es basaran en l'exercici de les funcions públiques. Quan ens realitze una petició o se subscriga a algun servei oferit per l'Ajuntament, es basarà en el vostre consentiment.

Quan la sol·licitud estiga relacionada amb el compliment d'una obligació legal, la normativa aplicable serà la base de legitimació. Quan existisca un contracte entre vosaltres i l'Ajuntament, la base de legitimació serà la relació contractual existent. Quan la legitimació vinga donada pel seu consentiment, aquest es donarà mitjançant un acte afirmatiu clar que reflectisca una manifestació de la seua voluntat lliure, específica, informada, i inequívoca d'acceptar el tractament de dades personals.

DESTINATARIS I DESTINATÀRIES

Les dades podran ser cedides a altres organismes públics competents en la matèria en compliment de la normativa vigent. Així mateix, podran ser publicades en el Portal de Transparència de l'Ajuntament, en compliment de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

DRETS DELS USUARIS I USUÀRIES

Podreu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades per a qualsevol dubte que tingueu sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal en l’adreça següent: dpd@castello.es

Vosté podrà exercitar els drets de: Accés, Rectificació i Supressió o si escau Oposició així com els de Portabilitat, Oblit i Limitació.

Per a això, podreu dirigir-vos a l'Ajuntament a través de l’adreça següent Plaça Major 1 , 12001 Castelló, especificant el dret que sol·liciteu, amb un document identificatiu (DNI, passaport..). En el cas que actuàreu per mitjà de representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també el document que acredite la representació i document identificatiu d’aquest.

També pot exercir els seus drets accedint a la Seu Electrònica (seuelectronica.castello.es) al tràmit Exercici de Drets sobre Dades Personals.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu dirigir-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).”

MESURES DE SEGURETAT

S'aplicaran les mesures de seguretat establertes en la normativa corresponent (Esquema Nacional de Seguretat).

Multimedi@

Registre Oficial de Mitjans Socials de l'Ajuntament de Castelló de la Plana:

Logotipo.png
Logotips de l'Ajuntament de Castelló

BMP blanc (35.87 Mb) | BMP negre (35.87 Mb) | BMP color (35.87 Mb)

AI blanc (2.58 Mb)

JPG blanc (1.72 Mb) | JPG negre (2.68 Mb) | JPG color (4.14 Mb)

PNG blanc (540 Kb) | PNG negre (609 Kb) | PNG color (950 Kb) | PNG color gran (363 Kb)

PSD blanc (3.40 Mb) | PSD negre (5.45 Mb) | PSD color (3.97 Mb)

A continuació podrá gaudir d'una petita mostra de la nostra música popular:

A continuació els mostrem una relació dels vídeos que disposem actualment en la web de l'Ajuntament:

Sobre la Web

titular_noticias_val.gif

RSS és part de la família dels formats XML desenvolupat per a tot tipus de llocs que tinguin continguts que s´actualitzin amb freqüència. Mitjançant aquest sistema es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes sense necessitat de visitar la pàgina web en qüestió. A això se li coneix com redifusión o sindicación. Encara que el format permet distribuir contingut sense necessitat d´un navegador, les noves versions d´alguns navegadors ja permeten llegir els RSS sense necessitat de programari addicional. Algunes eines gratuïtes per a llegir RSS: > FeedReader. > RssReader. Navegadors que suporten RSS integrat: > Mozilla Firefox 2. > Internet Explorer 7 > Opera 9 Més informació sobre RSS: Wikipedia En la web de l´Ajuntament de Castelló disposem actualmente de cinc zones de sindicación RSS: Sindicació Notícies iGoogle MyYahoo Sindicació Novetats Sindicació Novetats iGoogle MyYahoo Sindicació Agenda Sindicació Agenda iGoogle MyYahoo Sindicació Programació BMC Sindicació Programació BMC iGoogle MyYahoo Sindicació BIM Sindicació BIM iGoogle MyYahoo

Què són les cookies?

Les cookies són xicotets fitxers de text que s'emmagatzemen en els equips dels usuaris a través de les diferents webs que visiten. Són eines essencials per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per a reconéixer a l'usuari i personalitzar el servei oferit.

Amb la finalitat d'oferir un millor servei a través d'aquesta seu, i a fi de facilitar el seu ús, es recullen de manera automàtica les dades de connexió i navegació en el portal, que permeten:

  • Recordar informació indicada per la persona usuària, de manera que no haja de tornar a introduir-la.
  • Mesurar l'ús del lloc, de manera que el proveïdor de la informació puga ajustar la informació a les necessitats de les persones usuàries.

El web de l'Ajuntament de Castelló no usa cookies que permeten identificar-vos personalment.Només usa cookies per a millorar el funcionament del lloc web.

En tot cas, recordeu que podeu deshabilitar l’enregistrament de cookies en el vostre equip modificant les opcions de configuració del vostre navegador.

Per a més informació pot consultar la Guia sobre l'ús de les cookies de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (PDF, 4 Mb)

Com usa el web de l'Ajuntament de Castelló les cookies?

El web de l'Ajuntament de Castelló fa ús de cookies per a les tasques següents:

Cookies tècniques que recorden la seua configuració

"cookies" pròpies no configurables. En cada fila trobaràs les dades d'una "cookie":

Tipus de cookie Nom Duració Ús
Gestor de contingut COOKIE_SUPPORT 1 any Comprova l'ús de "cookies" pel navegador de l'usuari.
Gestor de contingut GUEST_LANGUAGE_ID 1 any Emmagatzema l'idioma que utilitza l'usuari.
Gestor de contingut JSESSIONID Sesisó Manté la sessió de l'usuari activa.
Gestor de contingut LFR_SESSION_STATE_35615 Sessió Manté la sessió de l'usuari activa.

Cookies que mesuren l'ús del lloc web

Google Analytics estableix les següents "cookies". En cada fila trobaràs els diferents noms de "cookies":

Tipus de cookie Nom Duració Ús Política
Analítica _ga 2 anys S'usa per a comptar els usuaris únics. Política de Google Analytics
Analítica _gid 24 hores S'usa per a comptar els usuaris únics. Política de Google Analytics
Analítica _gat_ 1 minut S'utilitza per a limitar el percentatge de sol·licituds. Política de Google Analytics

Cookies associades als serveis de vídeo (cookies de YouTube)

En algunes parts de la web de l'Ajuntament de Castelló, s'utilitza YouTube per a oferir vídeos útils (vídeos del Ple, campanyes de comerç i consum, seguretat pública, etc.).

Youtube emmagatzema informació per a poder generar estadístiques sobre les visites de vídeos incrustats en altres pàgines i estableix les següents "cookies". En cada fila trobaràs els diferents noms de "cookies":

Tipus de cookie Nom Duració Ús Política
Youtube YSC En finalitzar la sessió Conté un identificador únic per a permetre el control de visites a vídeos de Youtube. Política de YouTube
Youtube VISITOR_INFO1_LIVE 9 mesos Conté un identificador únic per a permetre el control de visites a vídeos de Youtube. Política de YouTube
Youtube PREF 2 anys Conté dades sobre preferències de visualització. Política de YouTube

Les cookies utilitzades en aquest lloc web no requereixen el consentiment. L'Ajuntament de Castelló, per l'activitat desenvolupada en aquest, no té el caràcter de prestador de serveis de la societat de la informació, tal com apareix definit en l'annex de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.