Naturalesa i Composició

El Ple de l’Ajuntament, format per l’Alcaldessa i els regidors i regidores, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Li correspon debatre les grans polítiques locals que afecten el municipi, l’adopció de les decisions estratègiques i el control i fiscalització dels òrgans de govern i les altres atribucions que li atribuïx la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la resta de lleis expressament.

Està format per 27 regidors/es triats per votació dels ciutadans entre els candidats proposats pels partits polítics i presidit per l’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament.

La seua composició actual segons el resultat de les eleccions locals celebrades el 28 de maig de 2023, una vegada constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió extraordinària de 17 de juny de 2023 és la següent:

Begoña Carrasco García

Alcaldessa-Presidenta

Grup Municipal Popular

Sergio Toledo Llorens

Primer Tinent d'Alcaldia i Portaveu de Grup Municipal

Grup Municipal Popular

Vicent Sales Mateu

Segon Tinent d'Alcaldia i Portaveu Adjunt de Grup Municipal

Grup Municipal Popular

Juan Carlos Redondo Gamero
Tercer Tinent d'Alcaldia

Grup Municipal Popular

Antonio Ortolá Ortolá
Quart Tinent d'Alcaldia i Portaveu de Grup Municipal
​​​​​​​

Grup Municipal VOX

Ester Giner Hidalgo
Cinquena Tinent d'Alcaldia
​​​​​​​

Grup Municipal Popular

María España Novoa

Sisena Tinent d'Alcaldia i Portaveu Adjunta de Grup Municipal

Grup Municipal Popular

Francisco Cabañero Catalán

Seté Tinent d'Alcaldia

Grup Municipal Popular

Noelia Selma Andreu

Vuitena Tinent d'Alcaldia

Grup Municipal Popular

Alberto Vidal Guerrero

Nové Tinent d'Alcaldia i Portaveu Adjunt de Grup Municipal

Grup Municipal VOX

Cristian Ramírez Martínez

Regidor Delegat

Grup Municipal Popular

M.ª Carmen Hurtado Palomo

Regidora Delegada

Grup Municipal Popular

Mª Clara Adsuara Pitarch

Regidora Delegada

Grup Municipal Popular

Luciano Ferrer Pons

Regidor Delegat

Grup Municipal VOX

Arantxa Miralles Benages
Regidora Delegada
 

Grup Municipal VOX

Patricia Puerta Barberá

Regidora Portaveu de Grup Municipal

Grup Municipal Socialista

José Luís López Ibáñez
Regidor i Portaveu Adjunt de Grup Municipal
 

Grup Municipal Socialista

Anunciación Lainez Castel

Regidora

Grup Municipal Socialista

Jorge Ribes Vicente

Regidor

Grup Municipal Socialista

Mary Carmen Ribera Soriano

Regidora

Grup Municipal Socialista

Joaquín Giner Pascual
Regidor
 

Grup Municipal Socialista

Marinela Mónica Barabás

Regidor

Grup Municipal Socialista

José Segura Pallarés

Regidor

Grup Municipal Socialista

Pilar Escuder Mollón

Regidora

Grup Municipal Socialista

Ignasi García Felip
Regidor i Portaveu de Grup Municipal
 

Grup Municipal Compromís per Castelló

Vera Bou Pinyol
Regidora i Portaveu Adjunta de Grup Municipal
 

Grupo Municipal Compromís per Castelló

Pau Sancho Puerto
Regidor
 

Grup Municipal Compromís per Castelló