Conselleria d'Educació

Oferta_Formativa_verde.jpg

L'Ajuntament de Castelló de la Plana pretén promocionar aquells estudis professionals que el jovent i en general tots els veïns i veïnes de Castelló tenen a la seua disposició, tant a nivell local com de la resta de les comarques del nord. Per a això, des de l'Agència de Desenvolupment Local com del Servef i des de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, ens han facilitat la major informació possible relacionada amb la formació professional.

Amb aquesta campanya es pretén informar i divulgar entre el jovent, que a més dels estudis de Batxiller i la Universitat hi ha altres alternatives de futur.

>> Alumnat que puga interessar-se per la Formació Professional i pel procés d'orientació professional

>> Admissió per a ESO i Baxillerat

Per a qualsevol consulta poden dirigir-se als centres on s'imparteixen aquestes formacions.

Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Oferta_Formativa_naranja.jpg

L'Ajuntament de Castelló de la Plana pretén promocionar aquells estudis professionals que el jovent i en general tots els veïns i veïnes de Castelló tenen a la seua disposició, tant a nivell local com de la resta de les comarques del nord. Per a això, des de l'Agència de Desenvolupment Local com del Servef i des de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, ens han facilitat la major informació possible relacionada amb la formació professional.

Amb aquesta campanya es pretén informar i divulgar entre el jovent, que a més dels estudis de Batxiller i la Universitat hi ha altres alternatives de futur.

>> Programació de cursos

>> Programació destinada prioritàriament a persones desocupades

Per a qualsevol consulta, el ciutadà haurà de dirigir-se a l'oficina d'Ocupació del SERVEF que hi ha a la seua població.

Agència de Desenvolupament Local

Oferta_Formativa_lima.jpg

Al Centre Municipal de Formació Tetuán XIV s'imparteixen diverses especialitats dirigides a l'obtenció del corresponent certificat de professionalitat (CP) i en l'actualitat tenim homologades les instal·lacions per poder impartir més de 80 especialitats formatives.

>> Aquestes són les especialitats que actualment es duen a terme.

Famílies Professionals

Per tal de facilitar la recerca i obtindre una major informació dels estudis de formació professional que s'imparteixen a la nostra província, cal fer clic en cadascun dels subapartats de les famílies professionals relacionades.

 Actividades Físicas y Deportivas

Administración y Gestión Administración y Gestión

Agraria Agraria

Artes Gráficas Artes Gráficas

Artes y Artesanías Artes y Artesanías

Comercio y Marketing Comercio y Marketing

Edificación y Obra Civil Edificación y Obra Civil

Electricidad y Electrónica Electricidad y Electrónica

Energía y Agua Energía y Agua

Fabricación Mecánica Fabricación Mecánica

Hostelería y Turismo Hostelería y Turismo

Imagen Personal Imagen Personal

Imagen y Sonido

Industrias Alimentarias Industrias Alimentarias

Informática y Comunicaciones Informática y Comunicaciones

Instalación y Mantenimiento Instalación y Mantenimiento

Madera, Mueble y Corcho Madera, Mueble y Corcho

Marítimo Pesquera Marítimo Pesquera

Química Química

Sanidad Sanidad

Seguridad y Medio Ambiente Seguridad y Medio Ambiente

Servicios Socioculturales y a la Comunidad Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Textil, Confección y Piel Textil, Confección y Piel

Transporte y Mantenimiento de Vehículos Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Vidrio y Cerámica Vidrio y Cerámica