Pla de reforma interior PRI-M-57 situat a l'àmbit de la Marjal de Castelló de la Plana

Captura plànol preexistències àmbit PRI-M-57

S'ha realitzat la CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA recollida en l'article 51 del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, relatiu al Pla de reforma interior PRI-M-57 situat a l'àmbit de la Marjal de Castelló de la Plana.

En aquest enllaç pot descarregar-se la DOCUMENTACIÓ del PRI-M-57.

 

 

Històric:

Històric de participació pública en matèria de paisatge.

Històric de la consulta pública prèvia.