Serveis d'orientació jurídica de proximitat.

Cita prèvia per a:

  • Informació en matèria d'accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte, i protecció dels drets.
  • Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, oficines d'assistència a les víctimes del delicte, oficines de denúncies i d'assistència a les víctimes de violència de gènere, serveis d'orientació i mediació, col·legis professionals de l'advocacia i de la procura, centres socials, i registre civil.
  • Informació sobre recursos públics i privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.
  • Informació sobre tràmits administratius davant el registre civil, mercantil i de la propietat.
  • Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguen per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.
  • Suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia o administració de justícia, i accedir a l'estat de tramitació de processos judicials, dels registres en els quals es tinga la condició de persona interessada, amb autorització prèvia.

Oficines d'Atenció:

Edifici Polif. Gaibiel - C/ Gaibiel, 4.
Casal Jove - Avda. del Port s/n 12100 Castelló - 964 282 122.


 

Cita Prèvia Gaibiel Cita Prèvia Casal Jove