Les memòries i informes que conformen els expedients d'elaboració dels textos normatius, en particular, la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu

Informes d'avaluació d'impacte de gènere

Els informes d'impacte de gènere són una eina per a l'aplicació pràctica de la transversalitat de la igualtat de gènere que analitzen les conseqüències o efectes que les normes o accions administratives poden arribar a produir en la vida de les dones i els homes i proposen recomanacions per a evitar desigualtats que es pogueren produir.

>> Accedir als informes.