Informes d'avaluació de l'impacte de gènere

Els informes d'impacte de gènere són una eina per a l'aplicació pràctica de la transversalitat de la igualtat de gènere que analitzen les conseqüències o efectes que les normes o accions administratives poden arribar a produir en la vida de les dones i els homes i proposen recomanacions per a evitar desigualtats que pogueren produir-se.

El 10 de març de 2022 la Junta de Govern Local aprovà la Instrucció del procediment d'elaboració d'informes d'impacte de gènere de l'Ajuntament de Castelló, per a donar resposta a la necessitat d'incorporar els informes d'impacte de gènere dels projectes, ordenances i reglaments

 

 

 

Informes d'impacte de gènere 2022

Informes d'impacte de gènere 2023

 

 

 

​​​​​​

 

 

 

 

​​​​​