Àrees de rehabilitació, regeneració i renovació urbana