Modernització i digitalització de l'administració

Ministeri

Convocatòria

Import

Període execució

Ministeri de Política Territorial

Transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals

648.280 €

2021 - 2023

 

RESUM DEL PROJECTE

Aquesta convocatòria està relacionada amb la component onze del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que té com a finalitat modernitzar les administracions públiques. Amb aquesta inversió l'ajuntament ha adquirit una sèrie d'equipaments informàtics per a digitalitzar els llocs de treball i augmentar la seguretat digital dels serveis.

El projecte respon a una doble necessitat. D'una banda, dota a l'ajuntament dels recursos necessaris per a millorar en termes de productivitat, conciliació, col·laboració i compromís. Per l'altra, respon al "Pla de xoc de ciberseguretat per a les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana” on es recullen les mesures necessàries per a estendre a totes les entitats els serveis de resposta ràpida davant els ciberatacs amb l'objectiu de millorar la seguretat dels ajuntaments i de la ciutadania.


ACTUACIONS REALITZADES

En el marc d'aquest projecte s'estan realitzat les següents actuacions:

  • Digitalització de llocs de treball. Una actuació vinculada a la línia estratègica 4 que té com a fi dotar a l'Ajuntament d'infraestructures tecnològiques que actuen com a palanca per a la seua modernització. D'aquesta manera es contribuirà a desenvolupar tant la connectivitat digital com l'economia de la dada i la Intel·ligència Artificial en el propi ajuntament

 

  • Ciberseguretat. Una actuació dins de la línia estratègica 5 amb l'el objectiu de desenvolupar les capacitats necessàries de seguretat a l'Ajuntament per a garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals prestats i millorar les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant incidents.


INVERSIÓ DEL PROJECTE

Actuació finançada pel Ministeri de Política Territorial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU.

  • Import total del projecte: 648.280 €
  • Import de finançament europeu: 648.280 €
  • Import aportació municipal: 0 €

 

ENLLAÇOS D'INTERÉS

 

Componente 11: Modernización de las Administraciones públicas
Información sobre la convocatoria
 

GALERIA IMATGES

impresoras  impresora san verso  portatiles

tablets banda música​​​​​​​  smartphones

​​​​​​​

logo Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia