Aprovació del canvi de denominació del municipi de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana per la forma exclusiva en valencià "Castelló de la Plana".