Autorització agranes de bar, durant la celebració de la Festa de Nit de cap d'any, el 31 de desembre de 2016, a celebrar en el pati del Col·legi Sebastián Elcano del Grau de Castelló.

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'EXPEDIENT:

Les presents bases, juntament amb els altres documents que integren l'expedient estarà de manifest en el Negociat de Patrimoni de l'Ajuntament de Castelló de la Plana fins al moment en què finalitze el termini de presentació d'ofertes en horari d'oficina.

Qualsevol informació complementària es podrà atendre telefònicament en el número 9643554132.

Informació associada: