Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei de Teleassitència Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló.

Disposició: Acord de la Junta de Govern Local.

Aprovació: 22 de setembre de 2017.

Publicació: B.O.P. de Castelló número 120, de 7 d'octubre de 2017.

Barem socieconòmic relatiu a la prestació del Servei de Teleassitència Domiciliària.